Aquarium Public de Bruxelles - Openbaar Aquarium van Brussel


[Home] Français English

AQUARIUM VAN BRUSSEL

 

Door beter te begrijpen ook beter beschermen

Verjaardagen

Stages

Gebeurtenis

GIFTEN
MECENAAT

Het Aquarium heeft u nodig.

Onze omgeving verandert. Veel kleine aquatische soorten verdwijnen of worden ernstig bedreigd.

Het Aquarium van Brussel reageert.
Het Aquarium beschermt enkele van deze kleine waterdieren door ze te kweken.
Het Aquarium beschermt biodiversiteit door deelname aan instandhouding programma's.

Deze dieren (soms uitgestorven in hun natuurlijke habitat) hebben dagelijkse aandacht, specifieke apparatuur en veel zorg nodig.

Met de aanzienlijke afname van de subsidies in de afgelopen jaren hebben we nog meer nood aan uw donaties om onze acties verder te zetten.
Elk kan bijdragen op zijn niveau.*

Dank u.

Grenouille

Aquarium van Brussel vzw KBC 427-4180431-76

Code IBAN: BE91 4274 1804 3176

Code BIC: KREDBEBB
In communicatie: "gift" + uw personalia.

*(de giften in geld van minstens 40 € per kalenderjaar af te trekken van het geheel van het  nettobelastbaar van 45% inkomen eart. 14533 , §1er , alinea 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992»)

We bedanken voor hun hulp,

Piehl Sacha
Faber Marco    SOLDESDUCK.BE    Dartois Cédric Bellière-Balleux    Cornelis Stephan
Sayer Matthew    Rudaz Philippe (Suisse)    Rudaz Michel (Suisse)    Detry Colin    Willette Minne
Florquin-Leclercq    Pivin Philippe    Delva Christian    Nijs Ronny    Aertsens Henri
Vandenbrouck Michel    Garcia Postigo Antonio    Braibant-Donnay    Deltenre Frédéric    Walravens Eric
MUNDUS MARIS   Dr. Nauen Cornelia    C. Florin    Deman Katerine    Nijs Kim    Lejeune Stéphane
Ryan Djouonang    WOCON sa    Driftig Stéphane    Demol Pierre    Roose Danielle

 

Help de natuur door kleine dagdagelijkse daden.